Giáo Xứ Trà Đa

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố: Plei Ku

Phường/xã: xã Biển Hồ
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Đỗ Thái Huy
Giáo dân: 688
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Nt Chính  
     
Ba 5h30 Nt Chính  
     
     
17h30 Nt Chính  
Năm      
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h30 Nt Chính  
     
Bảy      
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  6h00 Nt Chính  
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM