Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Hơmoong, H. Sa Thầy
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Tôma(Thiện Lê Công Huy Khanh
Giáo dân: 2.224
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Giáo họ trực thuộc: 2

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Nt Chính  
     
Ba 5h30 Kơbey  
     
5h30 Đăk Yo  
     
Năm 5h30 Kơbey  
     
Sáu 5h30 Đăk Yo  
     
Bảy 5h30 Nt Chính  
     
Chúa Nhật  5h45 Nt Chính  
8h00 Kơbey  
16h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(11/10/2021) KONTUM