Giáo Xứ Tea Hnă

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Đăk Tờ Kan – H. Tumơrông
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Antôn Lê Bào Văn; Giuse Lê Đức Tinh
Giáo dân: 7.520
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Ngọc Năng 2  
17h30 Kon Hia 2  
Ba 5h30 Đăk Nông  
17h30 Kon Hia 1  
5h30 Kon Hnông  
17h30 Đăk Plô  
Năm 17h30 Đăk Hnăng  
Sáu 5h30 Đăk Trang  
17h30 La Giông  
Bảy 5h30 Măng Lỡ  
16h30 Đăk Plô  
18h00 Kon Hia 3  
Chúa Nhật  6h00 Đăk Hnăng  
9h30 Ngọc Năng 1  
17h45 Kon Hnông  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/10/2021) KONTUM

 

Đọc thêm:

Giáo Xứ Tea Hnă Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ