Giáo Xứ Kon Trang

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: H. Đăk Hà
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đaminh Trần Văn Vũ
Cha phó: Antôn Phan Viết Trí
Giáo dân: 6000
Giáo họ trực thuộc: 3

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai   Nt Chính  
     
Ba   Nt Chính   
  Nt Chính  
  Nt Chính   
     
Năm   Nt Chính  
     
Sáu   Nt Chính  
     
Bảy   Nt Chính  
     
Chúa Nhật    Nt Chính   
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

Cập nhật mới (28/05/2022)
WGPKT(05/10/2021) KONTUM