Giáo Xứ Kon Jơdreh

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: Đăk Blà
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Phaolô Nguyễn Hùng Sơn
Giáo dân: 7.315
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba 5h00 Kon H’ring  
17h30 Kon Kơ Păt  
5h00 Kon Rơ long  
17h30 Kon Mơnei Kơtu  
Năm 5h00 Xóm Giuse  
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h00 Kon Drei  
17h30 Kon Jri xut  
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h45 Nt Chính  
7h45 Nt Chính  
16h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ 

WGPKT(04/09/2021) KONTUM