Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (05.09.2021 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên –Năm B)

Epphatha: Hãy Mở Ra

 (Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 18 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết: Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho chúng ta.

Xưa Chúa đã ban bánh manna cho dân Chúa ăn, để đi về đến đất Chúa hứa. Nay Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Thánh Người nuôi dưỡng chúng ta, giúp chúng ta thắng mọi gian lao thử thách, đi về đến Quê hương thật hưởng phúc muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta khát khao của ăn thiêng liêng Chúa ban, và luôn dọn mình xứng đáng rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ.

  • BÀI ĐỌC I: (Xh 16,2-4.12-15)

Trên đường về đất hứa, dân Chúa đói khát, kêu than oán trách Môi-sê tại sao lại đưa họ ra khỏi Ai-cập để họ phải chết đói giữa sa mạc khô cằn, vì thế Chúa đã ban bánh manna và chim cút cho họ ăn.  

  • BÀI ĐỌC II: (Êp 4,17-20.24)

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu nghe Lời Chúa Giêsu: từ bỏ nếp sống cũ, tư tưởng cũ và tinh thần cũ. Thay vào đó, hãy mặc lấy con người mới, tinh thần mới và cách sống mới như Đức Kitô.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa thương giúp hồn xác mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện :

  1. Hội Thánh ngày nay / đang sống giữa đa số những người nghèo khổ bệnh tật cả xác hồn./ Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / biết noi gương Chúa,/ thương yêu giúp đỡ mọi người,/ nhất là những người nghèo khổ bệnh tật phần hồn phần xác / và sẵn sàng chia sẻ vui buồn với họ .
  1. “Các con là môn đệ Thầy,/ nếu các con thương yêu nhau”./ Xin cho các Kitô hữu biết nhiệt tình thương giúp tha nhân,/ thật tình quan tâm hơn đến đa số người nghèo đói và chậm tiến,/ để mọi người nhận ra tình thương vô biên của Chúa.
  1. Câm điếc thiêng liêng còn nguy hại hơn câm điếc thể xác./ Xin Chúa soi sáng cho những tín hữu mắc bệnh câm điếc thiêng liêng / biết nhận ra bệnh tật của mình / và chạy đến xin Chúa chữa lành bệnh câm điếc thiêng liêng,/ để họ có thể nghe Lời Chúa / và ca tụng tình thương của Chúa.
  2. “Chúa Giêsu làm việc gì cũng tốt đẹp”./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết noi gương Chúa:/ chăm lo làm việc lành,/ thực hành điều tốt hằng ngày,/ để mọi người nhận biết Chúa là Cha nhân từ trên trời.
  • Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

Chúa luôn thương giúp kẻ nghèo khổ bệnh tật. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn lòng thương giúp anh chị em tật nguyền khốn khổ phần hồn phần xác. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(04/09/2021) KONTUM