Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Sa Loong – Giáo hạt Đăk Mót – Giáo Phận Kon Tum, 07.10.2023

 

WGPKT(07/10/2023) KONTUM