Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A – (CN 12.11.2023)

DẪN LỄ

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A

 (Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 32 thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến đưa chúng ta về Nước Trời, là Quê hương thật của chúng ta. Chúa sẽ đến thình lình, vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết trước, nên cần phải tỉnh thức chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều lúc chúng ta mãi mê làm ăn sinh sống mà quên việc quan trọng này.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta hằng ngày tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng đón rước Chúa đến cứu thoát chúng ta.

2. BÀI ĐỌC I: (Kn 6,12-16)

Ðức Khôn ngoan sẵn sàng đến với những ai biết khao khát tìm kiếm, để Đức Khôn ngoan giúp người đó sống tỉnh thức, minh mẫn và sẵn sàng chờ đón Chúa đến cứu thoát.

3. BÀI ĐỌC II: (1Tx 4,13-18)

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu chớ buồn phiền sợ sệt, mà phải lo chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Chúa Giêsu. Người đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Chúa sẽ đến rước chúng ta về Quê Trời vào ngày giờ chúng ta không biết trước. Chúng ta quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng và tha thiết cầu nguyện :

1. Hội Thánh luôn nhắc các tín hữu / chuẩn bị chờ ngày Chúa đưa về quê trời./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh cố gắng sống thánh thiện hằng ngày,/ chú tâm dẫn dắt con cái mình luôn trong tư thế sẵn sàng / để đón Chúa đến bất cứ lúc nào.

 2. Chúa đến bất ngờ,/ vào ngày chúng ta không ngờ,/ vào giờ chúng ta không biết./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta luôn tỉnh thức,/ luôn chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng,/ nhiệt tâm chu toàn bổn phận hằng ngày đối với Chúa và mọi người,/ để không bị bất ngờ khi Chúa đến.

 3. Ðèn dầu của các cô khôn ngoan / chính là đức tin kiên định,/ là lời cầu nguyện / là việc bác ái hằng ngày./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu Chúa / biết chuẩn bị cho đèn mỗi người luôn đầy dầu/ bằng việc tin kính Chúa hết lòng,/ siêng năng cầu nguyện / và sống bác ái yêu thương.

 4. “Các trinh nữ khờ dại mang đèn mà không mang dầu”,/ nên bị bỏ lại khốn khổ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn biết chuẩn bị đón Chúa với dầu đèn đầy đủ,/ để trong ngày quang lâm,/ Chúa đến đưa chúng ta vào dự tiệc cưới trên cõi vĩnh hằng.

Chủ tế:  Lạy Chúa

Chúa biết chúng con thường xao lãng việc tỉnh thức, chờ đón Chúa đến cứu thoát chúng con. Xin thương giúp chúng con chuẩn bị sẵn sàng luôn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

WGPKT(08/11/2023) KONTUM