Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

DẪN LỄ

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29; Rm 8, 31b-39; Lc 9, 23-26)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Sau bao nhiêu thế kỷ tin theo Kitô giáo, cuối cùng Giáo Hội Việt Nam cũng có được 117 vị thánh của mình, những vị thánh tử đạo dám lấy chính mạng sống để làm chứng niềm tin vững vàng của mình.

Hôm nay Hội Thánh hân hoan mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam là tổ tiên ông bà chúng ta, đã can đảm hy sinh đổ máu ra làm chứng cho Chúa, và để trổ sinh thêm nhiều hoa trái là các tín hữu.

Chúng ta hãy sốt sắng dâng thánh lễ, để nhờ các Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho đạo thánh Chúa ngày càng phát triển, và cho các Kitô hữu biết noi gương các Ngài, can đảm làm chứng đức tin của mình, trung thành theo Chúa để được cứu rỗi.

Xin cho chúng ta tin thờ Chúa bền đỗ như các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

2. BÀI ĐỌC I: (2Mcb 7,1.20-23.27b-29)

Đức tin của bà mẹ và bảy người con thật đáng khâm phục: Họ can đảm chịu khổ và chết để làm chứng cho Chúa, vì tin sẽ được sống lại vinh hiển. Cũng vậy,các Thánh tử đạo Việt-Nam đã chấp nhận cực hình phần xác và hy sinh cả mạng sống vì đức tin vào Thiên Chúa.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 8,31b-39)

Thánh Phaolô khẳng định với các tín hữu Rôma cũng như với mỗi người trong chúng ta rằng: Trong mọi thử thách hãy vững tin, vì chúng ta sẽ chiến thắng trong Chúa, là Đấng đã yêu mến chúng ta.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lễ Các Thánh tử Đạo Việt Nam

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Ðức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các Thánh Tử Ðạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cảm tạ Người và khẩn khoản cầu xin:

1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống làm chứng cho đức tin./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh/ được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần,/ chu toàn sứ mạng chứng nhân cho Chúa trước mặt mọi người / và trung thành sống đức tin của mình.

 2. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã đổ máu ra / để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu Việt Nam / biết học hỏi những gương sáng nơi các Ngài,/ luôn kiên định trong đức tin,/ vững vàng vượt qua mọi gian nan thử thách,/ để minh chứng cho mọi người nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ.

 3. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã can đảm vác Thánh giá theo Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đang sa ngã vì ham mê của cải, danh vọng,/ biết từ bỏ những cám dỗ vật chất,/ thống hối trở về với Chúa,/ can đảm làm chứng cho Chúa,/để ngày sau được Chúa cứu rỗi và được thưởng phúc quê trời.

4. “Các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sống xứng đáng là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam,/ không làm nô lệ ma quỷ xác thịt thế gian,/ nhưng luôn giữ vững đức tin và thuộc trọn về Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa, Chúng con là con cháu các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, xin cho chúng con biết noi gương các ngài: sẵn lòng sống chết vì Chúa, để làm chứng cho Chúa, và để cứu linh hồn chúng con và mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(14/11/2023) KONTUM