Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm C (CN.24.07.2022)

BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32

“Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”.

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu”. Chúa phán cùng Abraham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành”. Abraham thưa lại: “Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành”. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” Chúa phán: “Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt”. Abraham nói: “Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?” Chúa phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Cl 2, 12-14

“Người đã khiến anh em chung sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.

Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Lc 11, 1-13

“Các ngươi hãy xin thì sẽ được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông:

“Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’”.

Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

Đó là lời Chúa.

————

Suy Niệm 1:                       Linh mục Lu-y Nguyễn Quang Vinh

CẦU NGUYỆN

Gương mặt thân thiện của Thiên Chúa được các bài đọc phụng vụ trình bày trong hai Chúa nhật 15 C và 16 C vừa qua, lần lượt mặc khải một Thiên Chúa rất ‘người’ qua hình ảnh người Samari nhân hậu tiếp cận và cứu giúp kẻ bị trấn lột nằm lề đường; qua hình ảnh ba người khách lạ xuất hiện tại nhà ông Ápraham và các vị đã hưởng ứng lời mời hiếu khách của ông, ở lại và đồng bàn với ông; qua hình ảnh Đức Giêsu đối thoại chuyện vãn với bà Maria và Người bằng lòng để cho Mátta phục vụ bàn ăn. 
Thiên Chúa đứng về phía con người là điểm nhắm của Chúa nhật 17 C hôm nay,  chúng ta chứng kiến hoạt cảnh và lắng nghe ông Ápraham can thiệp xin Thiên Chúa cứu thành Xơđôm và thành Gômôra.  Ông Ápraham như chiến đấu với Thiên Chúa vì lợi ích con người (Bài đọc 1. St 18,20-32) và qua Bài Tin Mừng (Lc 11, 1-13) Thiên Chúa  như đứng về phía người bất hạnh đang đêm xin bạn giúp đỡ vì có khách lạ đến nhà đột xuất.

Ông Ápraham đã lên tiếng xin Thiên Chúa can thiệp và xin tha cho hai thành phố tội lỗi.  Ông mặc cả với Thiên Chúa: “Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? …  Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, Ngài làm như vậy chắc không được đâu!” (St 18, 24-25).  Xơđôm và Gômôra là biểu tượng thế giới tội lỗi của mọi thời, nơi đây vang tiếng ca hát của người tiền rừng bạc bể hưởng lạc thú và cũng là nơi đầy ca thán của người nghèo khổ bị áp bức bất công. 

Xơđôm và Gômôra là điển hình thế giới ích kỷ và trụy lạc, nơi thượng tôn tiền bạc và hận thù ngự trị không biên giới.  Lời đối thoại đầy lo lắng của Ápraham hôm qua, mang tính hiện sinh cho thế giới hôm nay, thời đại có khác nhau nhưng tội ác sa đọa thì không thay đổi.  Thành phố tội lỗi thì đâu đâu cũng giống nhau, đặc tính của nó là đào sâu hố cách biệt ngày càng rộng giữa giới giàu và kẻ nghèo, một thế giới tội lỗi và sa đoạ, bất công và bốc lột chất ngất. 

Chỉ cần một nắm người công chính để cứu thành phố khỏi thảm họa, việc ông Ápraham mặc cả với Tiên Chúa cho thấy con người liên đới với nhau trong tội lỗi và trong ân sủng.  Tội lỗi của một người ảnh hưởng trên tập thể, cũng như sự công chính của người nầy liên đới với người khác.  Ông Ápraham trả giá với Thiên Chúa “Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao ?… chắc không được đâu !  Giết chết người lành một trật với kẻ dữ … chắc không được đâu!”  Lý luận nầy được Thiên Chúa lắng nghe và chấp nhận, Đức Chúa trả lời là sẽ tha nếu tìm được năm mươi người lành trong thành phố.  Nhưng đã không có!

Ông Ápraham là người Do thái, giỏi về thương lượng, đã mạc cả với Thiên Chúa,  để cứu thành phố sa đọa, ông xuống giá từ năm mươi người lành ông rút xuống còn mười người thôi, như giá cuối cùng phải trả để đổi lấy sự cứu thoát cho thành phố tội lỗi.  Thiên Chúa đã trả lời : “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá hủy Xơđôm”.  Tiếc thay! Đã không đào đâu ra được mười người công chính!  Xơđôm bị thiêu rụi !

Ông Ápraham là tư tế, làm trung gian để chuyển cầu tới Thiên Chúa lời khẩn cầu xin tha cho thành phố, tuy nhiên lời cầu xin của ông không đủ công đức hậu thẫn để cứu thoát Xơđôm và Gômôra.  Thế giới tội lỗi cần một Trung Gian khác uy lực hơn, chúng ta cần có một vị tư tế thượng phẩm khác, một Trung Gian toàn năng khác có sức chuyển cầu và cứu thoát chúng ta đó là Đức Giêsu Kitô, đến nỗi mọi lời cầu xin của chúng ta đều được hậu thuẫn bằng: “Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen”.  Và mọi Kinh Nguyện Tạ Ơn trong thánh lễ đều kết thúc bằng: “Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô… đến muôn thuở muôn đời. Amen”. 

Khi ý thức điều nầy người môn đệ hiểu ra rằng muốn cầu nguyện phải quay về học hỏi với Thầy chí thánh, chính Đức Giêsu đã dạy chúng ta Kinh Lạy Cha.  Chính Người cầu nguyện với chúng ta.  Nhờ mầu nhiệm hiệp thông, chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, liên đới với nhau trong kinh nguyện theo mẫu kinh mà Đức Giêsu đã dạy.  Thiên Chúa như đứng về phía những kẻ kiên quyết cầu xin như Ápraham, như người bạn bất hạnh trong đêm khuya đi vay bánh,  nghĩa là Lời Chúa hôm nay muốn dạy chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện.  “ Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (x. Bài Tin Mừng Lc 11, 1-13).  Tuy nhiên phải xin những gì, phải tìm những gì phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Kinh Lạy Cha, chúng con có khi quá trân trọng lời kinh nầy đến cất kỹ vào kho trí nhớ mà quên đưa lên môi miệng để ca tụng tạ ơn, và xin thêm can đảm cho chúng con để sống sự tha thứ cho kẻ có nợ với  chúng con. Amen

———–

Suy Niệm 2:                             Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

Ai Xin Thì Sẽ Được

1. Nội dung “Kinh Lạy Cha”

Kinh Lạy Cha trong đoạn Tin Mừng hôm nay là bản văn Thánh Luca. Kinh Lạy Cha chúng ta đọc hàng ngày là theo bản văn của thánh Mattheu. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta kinh này.

Hai mạc khải lớn : Thiên Chúa là Cha của chúng ta tất cả, và Thiên Chúa là ở trên trời, nhưng Chúa Giêsu không nói trời ở đâu cả !

Trong kinh này có ba điều nguyện và bốn điều xin : 1. Nguyện Danh Cha cả sáng.

2.Nguyện Nước Cha trị đến.

3.Nguyện Ý Cha thể hiện.

Bốn điều xin :

1. Xin lương thực hàng ngày.

2. Xin tha thứ, như mình đã tha.

3. Xin cứu khỏi sa chước độc (của ma quỷ)

4. Xin cứu khỏi sự dữ !

Kinh Lạy Cha là kinh số một của Kito giáo: Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo. Các Kito giáo mà gặp nhau thì cùng nhau cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Luôn luôn.

2. Ơn Chúa cho là thiêng liêng mắt mình không thấy được.

Khi ta giúp người khác của cải vật chất thì mắt mình thấy, tay mình cầm lấy được như chuyện người hàng xóm xin bánh mì trong bài Tin Mừng hôm nay. Nhưng khi ta cầu xin Chúa, Chúa nhận lời ban ơn, thì mắt ta không nhìn thấy và tay ta không cầm lấy được.

Chúa Giêsu dạy hãy xin thì sẽ được và còn bày chúng ta nên “lì” một chút, nghĩa là hãy kiên trì cầu nguyện.

Mình hay kêu gọi bà con xa gần giúp đỡ người nghèo. Mình hay nhủ lòng rằng : Cứ kiên trì, vì không được ký gạo thì cũng được gói mì ! Và thường là như thế. Đó là chuyện người với người, còn Chúa đối với ta là vô cùng .

Chúa cho ta mạnh khỏe ta đâu thấy được ? Chúa cho gia đình được bình hạnh phúc, ta đâu thấy được ? Nhưng phải kiên trì cầu nguyện. Chúa không hiện ra nhãn tiền để cho ta thấy Chúa giúp ta đâu. “Phép lạ” nơi các trung tâm hành hương thường là như vậy.

Nói cho vui mà rất thật: “ Đến cùng Đức Mẹ Măng Đen, Vững lòng trông cậy lẽ nào về không?” Không mang vật chất về nhưng mang ơn thiêng liêng về là cái chắc.

3. Xin một đường mà lại cho một nẻo !?

Có một ông nọ xin với Chúa nếu con có rủi ro gì , Chúa nhớ cứu con với. Chúa ô kê ngay. Hôm đó ông bị rơi xuống biển. . . Có chiếc thuyền đi qua, sẵn sàng cứu ông, nhưng ông không chịu, ông nói Chúa sẽ đích thân đến cứu tôi. Một chiếc thuyền khác đi lại cũng sẵn sàng giúp ông, nhưng ông cũng từ chối. Cuối cùng thì ông chết đuối. Khi gặp Chúa, ông phàn nàn trách Chúa sao Chúa đã hứa mà không làm. Chúa bảo: Ta đã gửi đến hai chiếc thuyền để cứu nhà ngươi mà nhà ngươi từ chối. Nhà ngươi chết là đáng tội thôi.

Chúa luôn ban cho ta những gì mà Chúa xét là tốt cho ta nhất. Chúa khôn ngoan và đầy ắp tình thương. Phần chúng ta là hãy kiên trì cầu nguyện.

4. Câu chuyện thành Sodoma của bài đọc 1 hôm nay. Chúa rất ư là thân tình với Abraham. Khi nghe Chúa nói là sẽ đốt thành này vì tội lỗi của họ. Có lẽ vì Abraham nghĩ thương ông Lót là cháu của mình đang sống tại Sodoma. Ông bèn “kiên trì” năn nỉ : Nếu trong thành đó mà có 50 người lành thì không lẽ Chúa phạt người lành chung với kẻ dữ sao chứ ? Ai cũng biết chuyện này trong Thánh Kinh. Không có 50 người lành, ông Abraham hạ xuống, hạ xuống nữa. . . Cuối cùng ông tuyên bố xin cú chót : Nếu trong thành Sodoma mà có được 10 người lành thì sao chứ ? Chúa phán: Nếu trong thành Sodoma mà có được 10 người lành, thì “VÌ” 10 người lành đó mà Ta tha phạt cho thành. Thành Sodoma bị thiêu rụi, Chúa cứu sống gia đình ông Lót nhưng của cải thì không còn gì Bài học đáng suy nghĩ : Chỉ cần 10 người lành mà cứu được cả thành luôn !

Lạy Chúa, xin cho con được sống “lành” để vì con mà Chúa thương tha thứ cho mọi người anh em của con và trong đó có con nữa. Amen

WGPKT(23/07/2022) KONTUM