Giáo Xứ Võ Lâm Khởi Công Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Lý

Nhà xứ và các phòng giáo lý Giáo xứ Võ Lâm được xây dựng từ hơn 50 năm, trải qua chiến tranh và thời gian đến nay xuống cấp trầm trọng và hư hại nặng, dù đã được duy tu, sửa chữa chắp vá nhiều lần.

Đứng trước nhu cầu cần thiết và cấp bách để có nơi sinh hoạt giáo lý cho khoảng 500 em thiếu nhi và các nhu cầu mục vụ khác, Giáo xứ đã quyết tâm xây dựng nhà Mục vụ Giáo lý mới.

Hôm này, vào lúc 7h ngày 23 tháng 7 năm 2022 tại nhà thờ giáo xứ Võ Lâm, Linh Mục chánh xứ Tađêô Võ Xuân Sơn đã chủ sự Thánh lễ khởi công xây dựng nhà Mục Vụ Giáo Lý, với sự hiện diện đông đảo của HĐMVGX, quý ân nhân, các đoàn thể và bà con giáo dân. Mọi người hiệp ý với nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng này. Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

Sau thánh lễ, Cha chánh xứ chủ sự nghi thức làm phép khu đất cho ngôi trường giáo lý mới. Đại Diện Ban Thường Vụ, Ban Xây Dựng, Ban Kinh Tế và đơn vị thi công đã cầu nguyện xin ơn Chúa và khởi động các phương tiện thi công trên công trình.

Tổng diện diện tích xây dựng: 1 trệt, 1 lầu, với chiều dài 65 m, tổng diện tích  gần 1000m2.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho công trình mới này. Xin quý ân nhân cùng chung sức chung lòng cho công trình nhà chúa.

Vương Trị đưa tin
WGPKT(23/07/2022) KONTUM