11/9/2021 – Thứ Bảy – Tuần XXIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 15-17

“Người đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này, để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời. (Nguyện) danh dự và vinh quang (quy về) Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời! Amen.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7

Đáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời (x. c. 2).

1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa.

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất? Người nâng kẻ hèn hạ lên khỏi trần ai, và rước người nghèo khó khỏi nơi phẩn thổ.

ALLELUIA: x. Cv 16, 14b

Alleluia Alleluia – Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời của Con Chúa. – Alleluia

LỜI CHÚA: Lc 6, 43-49

“Tại sao các con gọi Thầy ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nêu lên hai tư tưởng có vẻ khác nhau: Xem quả thì biết cây và nhà xây trên móng vững chắc. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ thì cả hai đều diễn tả một ý nghĩ: Cứ xem trái thì biết cây, cứ nhìn vào cuộc sống thì biết người đó tốt hay xấu.

Xem quả thì biết cây

Quả đây không phải là cái vẻ bề ngoài của một con người, vì Chúa Giêsu đã lên án lối sống giả hình bề ngoài, lối sống khẩu Phật tâm xà. Khi Chúa nói: Cây tốt thì sinh trái tốt, Chúa muốn nói đến thực chất của cây, thực chất của con người tốt.

Thực chất đó là gì nơi một con người? Chúa Giêsu dùng hình ảnh nhà xây trên móng chắc để nói rằng, đó là người biết đem lời Chúa vào trong cuộc sống. Người đó nhứ một ngôi nhà xây trên móng vững chắc, mưa sa nước lũ không làm gì được.

Trái lại, cây xấu sinh quả xấu, cũng như ngôi nhà xây trên cái hậu quả là mưa sa nước lũ đến nhà sẽ sập.  Ngôi nhà đó cũng vô giá trị như quả xấu vậy.

Lời Chúa đang cật vấn tôi: tôi có phải là một cây tốt không?  Nhìn vào thực tế của chính mình, lương tâm ai lại có thể khẳng định mình là cây tốt? Rồi đến ngôi nhà xây móng vững chắc: những mưa sa nước lũ, những cơn cám dỗ và các đam mê trong đời, nhiều lần đã làm tôi chao đảo ngửa nghiêng; vì thế tôi chưa có thể khẳng định mình là một ngôi nhà xây trên móng vững chắc được.

Lời Chúa hôm nay lại thúc giục tôi đến với lời Chúa, và đưa Lời Chúa vào cuộc sống đời thường. Nhưng bạn sẽ hỏi tôi: làm sao để đưa Lời Chúa vào cái thực tế đầy phức tạp của đời thường nầy được? Đó mới là vấn đề của bạn đấy!

Bạn có nghĩ rằng cuộc sống của bất cứ con người nào cũng đầy phức tạp không? Ai cũng thế cả bạn ạ. Thế thì tại sao, cũng như mình mà có người lại cố gắng sống lời Chúa hằng ngày được, và số người đó không phải là ít, còn bạn thì không? Bạn không có thì giờ ư ? Bạn thú nhận rằng, cái gì bạn muốn là bạn có thì giờ làm không? Thế đấy, bạn cho sống lời Chúa là quá phức tạp chỉ vì bạn không muốn đó thôi!

WGPKT(05/09/2021) KONTUM