17/5/2022 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 18-27

“Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Đerbê. Khi đã rao giảng Tin Mừng cho thành này và dạy dỗ được nhiều người, các ngài trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Đấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Các ngài còn ở lại đó với môn đồ trong một thời gian lâu dài.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a

“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                    Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Thầy đi về cùng Cha
bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy”

   1/ Giáo lý dậy: Ba Ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ở đây Chúa Giêsu lại bảo: “Cha cao trọng hơn Thầy” Hiểu thế nào ?

   2/ Ở chỗ này Chúa Giêsu nói trong tư cách là Ngôi Hai nhập thể làm Người. (có yếu tố loài người kết hợp bất khả phân ly với Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngôi Hai mang xác phàm thì kém hơn Cha là đương nhiên, nên Chúa Giêsu phải cầu xin với Cha, vâng lời Cha cho đến chết và chết trên Thập Giá. (Pl 2, 8))

   3/ Trong tư cách là Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Giêsu ngang hàng Chúa Cha (Pl 2, 6) đồng bản thể, cùng quyền năng như Chúa Cha:

Chúa Cha Hằng Hữu, Chúa Giêsu cũng xưng mình là Hằng Hữu.

– Người Do Thái gọi Thiên Chúa là: Mục tử nhà Israel. Chúa Giêsu xưng mình: Tôi là mục tử nhân lành (Ga 10, 14).

Chúa Giêsu còn nói rất rõ: “Tôi và Cha Tôi là một (Ga 10, 30).

   “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế” (Kinh Tin Kính).

   Xin cho chúng con học với Chúa Giêsu:

Khiêm nhường: “Vốn ngang hàng với Chúa Cha nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2, 6-8).

Biết sống vì người khác: “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta…

Mẹ Têrêsa Calcutta bé nhỏ… cả đời sống vì người nghèo khổ…    

WGPKT(15/05/2022) KONTUM