18.11.2021 – Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên

BÀI ÐỌC I: 1 Mcb 2, 15-29

“Chúng tôi tuân theo lề luật cha ông chúng tôi”.

Bài trích sách Macabê quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối bỏ lề luật Thiên Chúa. Có nhiều người trong dân Israel tuân lệnh đến với họ, nhưng ông Mathathia và các con ông cương quyết không chịu theo. Các người vua Antiôcô sai đến, lên tiếng nói với Mathathia rằng: “Ông là thủ lãnh có tiếng tăm và có uy tín trong thành này và có nhiều con cái và anh em. Vậy ông hãy tiến lên trước tiên và thi hành lệnh nhà vua, như hết thảy mọi dân tộc, như các người chi tộc Giuđa và những người còn ở lại Giêru-salem đã thi hành rồi, ông và các con ông sẽ là bạn hữu của nhà vua, sẽ được nhà vua ban cho vàng bạc và ân huệ khác”. Matha-thia trả lời và nói lớn tiếng rằng: “Cho dầu mọi dân tộc đều tuân lệnh vua Antiôcô, mọi người đều chối bỏ lề luật của cha ông mà vâng lệnh nhà vua, phần tôi và con cái cùng anh em tôi, chúng tôi vẫn tuân theo lề luật cha ông chúng tôi. Xin Thiên Chúa thương đừng để chúng tôi chối bỏ lề luật và giới răn Chúa. Chúng tôi sẽ không nghe theo lệnh vua Antiôcô, cũng chẳng cúng tế mà lỗi phạm lệnh truyền của lề luật chúng tôi, kẻo chúng tôi đi theo con đường khác”. Ông vừa dứt lời thì có một người Do-thái tiến ra cúng thần trước mặt mọi người, trên bàn thờ ở thành Môđin, theo chiếu chỉ của nhà vua. Thấy vậy, Mathathia đau lòng xót dạ, ông nổi giận vì yêu mến lề luật, ông xông tới giết ngay người ấy trên bàn thờ. Ông cũng giết luôn người vua Antiôcô sai đến để cưỡng bách người ta cúng tế; ông lật đổ cả bàn thờ. Lòng nhiệt thành của ông đối với lề luật cũng giống như lòng nhiệt thành của Phinê đã đối xử với Zimri con ông Salomi. Ðoạn Mathathia kêu lớn tiếng khắp trong thành phố rằng: “Ai nhiệt thành với lề luật, tuân giữ lời Giao ước, hãy ra khỏi thành theo tôi!” Ông và con cái ông trốn lên núi, bỏ lại trong thành mọi tài sản họ có. Bấy giờ một số người còn nhiệt tâm với sự công chính và lề luật, cũng trốn vào hoang địa.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA: Lc 19, 41-44

“Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:            Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Phải chi ngươi nhận ra những gì 
đem lại bình an cho ngươi”.
(Lc 19, 41-44)

1/ Chúa Giêsu không cười bao giờ nhưng khóc tới 3 lần:

– Lần 1: Mang tiếng khóc chào đời.

– Lần 2: Khóc thương bạn Lazarô.

– Lần 3: Khóc thương thành Giêrusalem. Lần này bi thương nhất vì lần 1 khóc để bật hơi thở cho phổi bắt đầu làm việc. Lần 2, khóc vì xúc động… và rồi gọi Lazarô bước ra khỏi mồ còn lần 3 khóc vì thấy trước thành thánh bị chà đạp, tàn phá…

   2/ Lý do thành bị tàn phá: vì không đón nhận bình an Chúa mang đến, đúng hơn là “Chính Chúa Giêsu là bình an của Thiên Chúa” (Is 9, 5).

   3/ Chỉ có hai điều, phải chọn một trong hai. Bình an của Chúa (Chúa Giêsu) và sự tàn phá, tiêu diệt của ác thần.

   Giêrusalem đã từ chối Chúa: “Biết bao lần Ta đã muốn quy tụ con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh mà ngươi không chịu” (Mt 23, 37). Giêrusalem đã chọn ác thần: Lôi Chúa ra ngoài thành đóng đinh… 30 năm sau quân Rôma kéo tới bao vây và phá hủy thành: “Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” (c 44).

   Lạy Chúa Giêsu! Lời Chúa, Mình Máu Chúa, tình yêu Chúa qua những hoạt động phục vụ, bác ái của anh chị em con… Chính là bình an của Chúa đến với chúng con. Xin cho chúng con tỉnh thức đón nhận để chúng con được tồn tại mãi với Chúa. Amen.

***********

 “Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi những đìu hiu, giá lạnh khô cằn” (Ý Vũ).

WGPKT(14/11/2021) KONTUM