20/5/2022 – Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh. Thánh Becnađinô Siêna

Thánh Becnađinô Siêna, lm

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 22-31

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội Thánh, chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: “Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Ðức Giêsu, Chúa chúng tôi. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó, là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an”.

Các ngài giã từ và đi xuống Antiôkia, triệu tập dân chúng lại và trao cho họ bức thư. Ðọc thư xong, họ vui mừng vì được an ủi.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                       Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Điều răn mới Thầy ban cho anh chị em
là anh chị em hãy thương yêu nhau như chính Thầy đã yêu thương anh chị em”.

   1/ Đạo Môsê đã có Luật Yêu Thương: “Anh em đã nghe luật dậy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù” (Mt 5, 43).

   2/ Đạo Mới của Chúa Giêsu có Điều răn mới. mới ở chỗ:

– Không phân biệt người thân với kẻ thù… Phải yêu hết, cả kẻ thù nữa.

– Luật cũ giữ mức độ như chính mình.

– Luật mới mức độ cao hơn, không phải như chính mình mà như Chúa yêu.

   3/ Chúa yêu thế nào?

Như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu các con.

Dám hy sinh mng sng cho chúng con. Không tình yêu nào lớn hơn. (Ga 15, 13)

Chia sẻ mọi sự mình có: “Những gì Thầy nghe được nơi Cha thì Thầy cho anh em biết”.

   4/ Thực hiện điều răn mới, chúng ta yêu thương nhau:

Theo mẫu Chúa đã thực hànhNói ít, làm nhiềulàm tốt cho nhau để làm chứng tình yêu.

Dám hy sinh, chịu cực khổ vì người mình yêu.

Cho nhau tối đa những gì mình có… “Tình yêu chia sẻ”.

   Các nhà tâm lý nói: “Yêu là cho: cho nhiều là yêu nhiều, cho ít là yêu ít, chẳng cho gì là không có tình yêu” (nhiều ít không tính theo số lượng hay phẩm lượng mà theo chất lượng tức là mức ảnh hưởng tới người cho. Bà góa bỏ vào thùng tiền chì có 2 xu… thế mà Chúa bảo rằng bà cho nhiều nhất.) Tục ngữ cũng có câu: “Miếng khi đói bằng gói khi no”.

   Hàn Tín (đời Hán cao Tổ) lúc đói khát được phiếu mẫu cho bát cơm nguội… sau này làm quan ông tìm bà bằng được để trả ơn… coi như mẹ đẻ vậy.

***********

Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần… (Trần Anh Linh).    

WGPKT(15/05/2022) KONTUM