Bản Chất Của Ơn Tha Thứ (18.6.2020 – Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên)

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

triều đại Cha mau đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

xin tha tội cho chúng con

như chúng con cũng tha

cho những người có lỗi với chúng con;

xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm: Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong đời sống thiêng liêng là nhận ra mình là tội lỗi nhưng được Chúa thứ tha. Bản chất của ơn tha thứ là một sự tái sinh nhờ vào lòng thương xót và nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa là Cha, là Đấng tạo hóa của tất cả mọi người. Thiên Chúa là người cha luôn luôn yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho những đứa con hoang đàng khi nó quay trở về sám hối ăn năn. Thế nhưng ơn tha thứ đó lại đòi một điều kiện về phía chúng ta, đó là chúng ta phải tha thứ cho nhau. Để minh hoạ, Chúa Giê-su đã kể một dụ ngôn đặc biệt về tên mắc nợ không biết thương xót và cái kết: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32).

Mời Bạn: Bản chất của ơn tha tội đối với người tín hữu là sự tha thứ của Thiên Chúa là Cha, là ơn tái sinh chứ không phải là sự tuyên bố vô tội của một vị quan tòa. Ơn tha thứ là sự khôi phục mối tình cha con với Thiên Chúa, đồng thời cũng là sự khôi phục mối tình huynh đệ với mọi người. Nếu bạn còn xét đoán, tố cáo và kết án anh em mình thì bạn không thể bước vào trong thế giới của ân sủng của Thiên Chúa được.

Chia sẻ: Bằng cách nào chúng ta có thể thực hành việc tha thứ cho những xúc phạm mà mình phải gánh chịu?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm tha thứ cho những người đắc tội với mình

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

WGPKT(17/06/2020) KONTUM