Miền Truyền Giáo Lên Đường Dịp Cuối Năm

Trong tâm tình chuẩn bị đón Xuân mới Nhâm Dần, chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Tây Nguyên cùng với một số anh chị em tình nguyện viên đã lên đường đến thăm và chia sẻ những món quà đong đầy yêu thương từ sự giúp đỡ của quý ân nhân gần xa, và Hội Bác Ái Phanxicô cho những anh em sắc tộc trong các buôn làng H’De, Kotu Hra và Kon Klah, thuộc giáo phận Kontum.

Ngoài những địa điểm trên, chị em còn đến các buôn làng thuộc vùng Yaly, Thanh Bình, Ngọc Hồi, Bờ Y…Qua sự thăm viếng gởi trao, anh em sắc tộc khi nhận được những món quà thì luôn miệng “bơ ni lo”. Còn chúng tôi, những người trung gian của Chúa thì phải bơ ni Chúa, bơ ni các vị Ân nhân và còn bơ ni những người anh em đã mở lòng đón nhận chúng tôi như những món quà.

Nhờ tình yêu Chúa thúc bách, các anh em tình nguyện viên, dù bận rộn công việc gia đình, song cũng hăng hái cộng tác với các soeur để lên đường. Chúng tôi đã bước đi cùng với Thần Khí Chúa. Những lời kinh tạ ơn được vang lên trong xe, trong nhà nguyện hay trong tư tưởng đã trở nên tình yêu và động lực để chúng tôi và nhiều người khác nữa đến với những người anh em đang cần đến một sự sẻ chia.

BTT vùng Tây Nguyên, FMI  
Nguồn: conducmevonhiem
WGPKT(29/01/2022) KONTUM