Giáo Hạt Hà Bầu – Giáo Phận Kon Tum

Lm Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn

WGPKT(08/03/2023) KONTUM