Cáo Phó: Ông Cố Giuse Lê Xuân Liễu

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Anna Lê Thị Oanh

Thuộc Hiệp hội Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần

Trân trọng báo tin:

Ông Cố Giuse LÊ XUÂN LIỄU

Sinh năm 1948, tại Hà Nam, 

Địa chỉ: Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

thuộc Giáo xứ Phú Tâm – Pờ Tó, Giáo hạt Ayun Pa

Đã được Chúa gọi về lúc 03h55 sáng Thứ Sáu, ngày 17. 11. 2023

Hưởng thọ 76 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14h00 Thứ Bảy, ngày 18. 11. 2023

tại nhà thờ Phú Tâm – Pờ Tó, thôn 4, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

WGPKT(17/11/2023) KONTUM