Gặp Gỡ Ca Trưởng Tại Nhà Mục Vụ Giáo Phận

Mừng kính thánh Cecilia, ngày 22/11 hằng năm cũng là ngày truyền thống họp mặt các ca viên của ca đoàn trong Giáo phận Kon Tum.

Hôm nay, thứ 7, ngày 21/11/2020, trong bầu khí trong xanh của trời Kon Tum, quý Cha, quý Soeurs cùng đông đảo các ca trưởng từ nhiều vùng miền khác nhau trên khắp Giáo phận hội về trung tâm mục vụ của Giáo phận, tọa lạc tại Toà Giám Mục Kon Tum để gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi cho nhau những kinh nghiệm của mình trong việc phụng sự Chúa và Giáo Hội qua Thánh Nhạc.

Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị đã hiện diện chia sẻ với các tham dự viên.

Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi được bổ nhiệm thay thế Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung trong cương vị Trưởng Ban Thánh nhạc của Giáo phận. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cám ơn Cha Vinh Sơn đã đồng hành với các ca đoàn trong nhiều năm qua.

Các anh chị em ca trưởng trong các Giáo xứ cũng chia sẻ những trăn trở và thao thức trong công việc phục vụ của mình.

Cha Giuse Đỗ Hiệu, Tổng Đại Diện, cũng nói lên vai trò quan trọng của ca đoàn trong mỗi Thánh Lễ, cũng như gợi lên một vài phương hướng như là kim chỉ nam để giúp các ca trưởng được kiên vững hơn trong ơn gọi tông đồ giáo dân của mình.

Hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa ngang qua Thánh Lễ đồng tế do Cha Tổng Đại Diện chủ sự như là cao điểm của ngày hội ngộ. Tất cả mọi sự đều nhờ bởi ơn Thiên Chúa ban.

Quả là “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1).

Kon Tum ngày 21/11/2020
Cát Đằng đưa tin

WGPKT(21/11/2020) KONTUM