Lời Cảm Ơn Tang Lễ Đức Cố Giám Mục Phêrô Trần Thanh Chung

LỜI CẢM ƠN TANG LỄ ĐỨC CỐ GIÁM MỤC PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG

CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM

WGPKT(15/09/2023) KONTUM