Linh Mục Đoàn Giáo Phận, Quý Tu Sĩ Nam Nữ Và Thân Nhân Tạm Biệt Đức Cha Phêrô

Sau khi Đức cha Aloisiô, giám mục giáo phận Kon Tum chủ sự nghi thức hạ huyệt, Đức hồng y và quý Đức cha hiện diện đã bỏ nắm đất tiễn biệt Đức cha cố Phêrô Trần Thanh Chung. Tiếp theo, linh mục đoàn giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và thân nhân đã tạm biệt Đức cha Phêrô lần cuối.

WGPKT(14/09/2023) KONTUM