Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Pen

Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Pen

Văn Phòng TGM kính báo:  “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Marie Têrêsa Y Hyon…

Xem Thêm