Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Văn Phòng TGM xin kính báo; “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình linh mục Giuse Đỗ…

Xem Thêm
Ống Cố Giuse Nguyễn Văn Tiến

Ống Cố Giuse Nguyễn Văn Tiến

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Thầy Vincente Nguyễn Văn…

Xem Thêm
Bà Cố Anê Bạch Thị Đây

Bà Cố Anê Bạch Thị Đây

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Maria Nguyễn…

Xem Thêm
Ông Cố Phaolô A’lun

Ông Cố Phaolô A’lun

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Marie Lucia…

Xem Thêm