Bổ Nhiệm Mới

Bổ Nhiệm Mới

Kính thưa Quý Cha,Vừa qua, Đức Cha Aloisiô đã ký quyết định bổ nhiệm một số Cha vào những chức danh sau: * CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM 1. Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ. Sinh ngày 01.7.1977, linh mục: 14.11.2008….

Xem Thêm
Bà Cố Isave Võ Thị Hồng

Bà Cố Isave Võ Thị Hồng

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Anna Phan…

Xem Thêm
Bà Cố Lucia Mai Thị Phương

Bà Cố Lucia Mai Thị Phương

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Maria Nguyễn…

Xem Thêm