Linh Mục Micae A Blir

Nhà thờ Plei Tơwer, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, Gia Lai