Thông Báo: Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen

 

THÔNG BÁO

THÁNH LỄ THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Kính thưa quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và Gia đình Giáo phận,

Theo quyết định của Đức Cha Aloisiô, mỗi Thứ Bảy đầu tháng sẽ có Thánh Lễ hành hương Đức Mẹ Măng Đen, do Đức Cha Aloisiô chủ sự, bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 3/2/2024 tới đây (lúc 10g00). Kính mời quý Cha và quý Tu Sĩ và Anh Chị Em cùng hiệp thông tham dự.

Phụ trách Phụng Vụ và Hát Lễ ngày 3/2/2024: Giáo xứ Kon Xơm Luh & Giáo xứ Đăk Tân

 

VPTGM

Lm. Phêrô Lê Văn Hùng

WGPKT(31/01/2024) KONTUM

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Duc-Me-Mang-Den-3-745x1024.jpg