Giáo Xứ Mrông Yố – Ya Li

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang; Phêrô Nguyễn Ngọc Trường
Giáo dân: 3.904
Bổn mạng giáo xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo họ trực thuộc: 5

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Nt Chính  
     
Ba      
18h30 Nt Chính  
5h30 Nt Chính  
19h00 Plei Ngo  
Năm      
18h30 Nt Chính  
Sáu 5h30 Nt Chính  
     
Bảy 5h30 Nt Chính  
17h30 P.Yăng  
Chúa Nhật  6h30 Nt Chính  
9h00 P.wân Tháng/lần
15h00 P.Dôc Tháng/2lần
17h30 Kitô Vua, P.Wân Tháng/2lần

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/01/2022) KONTUM

 

Đọc thêm:

Thánh Lễ Làm Phép Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Hạt Chư Păh