Giáo Xứ Yali

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Fr.A Phạm Ngọc Quang
Giáo dân:
Giáo họ trực thuộc: 5

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Nt Chính  
     
Ba      
18h30 Nt Chính  
5h30 Nt Chính  
19h00 Plei Ngo  
Năm      
18h30 Nt Chính  
Sáu 5h30 Nt Chính  
     
Bảy 5h30 Nt Chính  
17h30 P.Yăng  
Chúa Nhật  6h30 Nt Chính  
9h00 P.wân Tháng/lần
15h00 P.Dôc Tháng/2lần
17h30 Kitô Vua, P.Wân Tháng/2lần

 

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/01/2022) KONTUM