Giáo Xứ Plei Rơngol Khop

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ia Krêl – H. Đức Cơ
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Đình Phúc, SDB; Giuse Đỗ Văn Dũng, SDB; Gioan Bosco Vũ Tiến Dũng, SDB; Giuse Nguyễn Cao Thái, SDB; Giuse Phạm Trần Phi Lâm, SDB
Giáo dân: 3.166
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợ
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
19h00 Nt Chính  
Ba 5h15 Nt Chính  
     
5h15 Nt Chính  
     
Năm      
19h00 Nt Chính  
Sáu 5h15 Nt Chính  
     
Bảy 5h15 Nt Chính  
19h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  6h15 Nt Chính  
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/11/2021) KONTUM