Giáo Xứ Đăk Mút

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Máccô Trần Quý Phương Linh
Giáo dân: 1.100
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt chính  
     
Ba      
18h00 Nt chính  
     
18h00 Nt chính  
Năm      
18h00 Nt chính  
Sáu      
18h00 Nt chính  
Bảy 5h00 Nt chính  
     
Chúa Nhật  5h30 Nt chính  
17h00 Nt chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(11/11/2021) KONTUM

 

Đọc thêm: 

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Làm Phép Nhà Thờ Mới Giáo Xứ Đăk Mút