Giáo Xứ Kleng

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: H. Sa Thầy
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung, OFM;
Phêrô Bùi Đức Hoàng, OFM
Giáo dân: 7.215
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Nt Chính  
5h15 Pơdư  
Ba 5h15 Nt Chính & Pơdư  
19h00 Nt Chính  
5h15 Nt Chính & Pơdư  
19h00 Pơdư  
Năm 5h15 Nt Chính  
5h15 Pơdư  
Sáu 5h15 Nt Chính  
5h15 Pơdư  
Bảy 5h15 Nt Chính  
5h15 Pơdư  
Chúa Nhật  6h00 Nt Chính & Pơdư  
16h00 Pơdư  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(11/11/2021) KONTUM