Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A (CN 08.01.2023)

DẪN LỄ

 (Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Lễ Hiển Linh hôm nay là lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là các hiền sĩ đến từ phương đông, những người khao khát tìm kiếm và đón nhận Người. Đời sống Kitô hữu chúng ta là một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Thiên Chúa vốn là Đấng “ẩn giấu”, Người chỉ tỏ hiện cho những ai thành tâm tìm kiếm Người. Đời sống đó cũng là một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa qua công việc mỗi ngày.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa muốn cứu độ mọi người. Chúa cho Con Một Người xuống thế để nên Ánh Sáng dẫn đưa mọi người vào Vương Quốc của Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương tỏ mình ra cho những người chưa biết Chúa, và cho chúng ta trở nên ánh sao dẫn đưa anh chị em chúng ta đến với Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 60,1-6)

Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa là Ánh Sáng chiếu soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ. Trong chốn lưu đày, Tiên tri Isaia đã mơ tới ngày hồi hương. Khi đó, Giêrusalem sẽ được tái thiết huy hoàng và thu hút muôn dân tuôn đến, vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.

3. BÀI ĐỌC II: (Ep 3,2-3a.5-6)

Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết, Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà cứu độ mọi dân nước, để tất cả các dân tộc đều trở thành “đồng một thân thể” với Đức Kitô, “đồng thừa tự”, “đồng thông phần” ơn cứu độ và được thừa hưởng gia nghiệp với Người.

 

————————————-

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:      Anh chị em thân mến,

Chúa thương đến cứu độ mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân,/ Người đã mời gọi các hiền sĩ / là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Người tại Bêlem./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Hội Thánh / biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết lòng.

2. Chúa là Vua công bình chính trực,/ Người đến cứu độ mọi người/ giải thoát người nghèo khó cô thân cô thế./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương xót nâng đỡ họ / và cho có nhiều ân nhân trợ giúp ủi an.

3. Chúa đến làm ánh sáng chiếu soi muôn người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang tìm Chúa / qua những bóng mờ và hình ảnh / được ánh hào quang của Đức Kitô soi sáng và hướng dẫn / để họ thêm phấn khởi trên đường tìm chân lý.

4. Mỗi tín hữu phải là ngôi sao dẫn đường cho người khác tìm về với Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng đời sống bác ái yêu thương và nhiệt tâm phục vụ khiêm tốn /để giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa.

Chủ tế:      Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đến cứu độ mọi người. Xin cho toàn thể nhân loại nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, để được sống muôn đời. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con .


WGPKT(01/01/2023) KONTUM