Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (15.08.2021 – Chúa Nhật XX Thường Niên –Năm B)

Bàn Tiệc Chúa

(Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 20 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là thần lương nuôi sống linh hồn chúng ta, cho chúng ta sống muôn đời.

Thời đại nào con người cũng luôn khao khát được trường sinh bất tử, muốn sống mãi không bao giờ chết. Nhưng con người được dựng nên từ bụi đất, và sẽ trở về bụi đất, thì làm sao sống mãi như thế được? Tuy nhiên trong cuộc sống đời sau, những ai tin vào Chúa sẽ được sống đời đời. Vì như Chúa Giêsu đã phán: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời”.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ và dọn mình xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa, để được sống muôn đời.

  • BÀI ĐỌC I: (Cn 9,1-6)

Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan kêu gọi chúng ta từ bỏ nếp sống phàm trần, mời gọi mọi người đến dự bữa tiệc thịnh soạn, chính là đến ăn uống Mình Máu Thánh Chúa Giêsu để được sống.

  • BÀI ĐỌC II: (Êp 5,15-20)

Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khôn ngoan, không theo thú vui xác thịt, một phải luôn cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Người thương ban cho chúng ta.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu lấy Thịt Máu Người nuôi chúng ta sống đời đời, chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và khẩn khoản cầu xin:

  1. “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời”./ Chúng ta cùng cầu nguyện cho các giáo sĩ, tu sĩ, các giáo dân trong Hội Thánh / biết sốt sắng tham dự Thánh lễ,/ dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày,/ để luôn sống hiệp thông với Đức Giêsu và với nhau.
  1. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân tộc / được ơn khôn ngoan sáng suốt để chọn đường lối tốt đẹp nhất mà phục vụ cho đồng bào mình,/ luôn thực hiện tự do tôn giáo / để mọi người được sống đức tin của mình.
  1. Thánh Thể là Bí Tích Hiệp Nhất. Xin cho các Kitô hữu,/ nhờ thông hiệp vào Mình Máu Thánh Chúa Kitô / biết sống hiệp nhất với nhau trong một Hội Thánh duy nhất,/ để những người chưa biết Chúa / được sớm nhận ra Người chính là Đường / là Sự Thật và là Sự Sống của mọi người.
  1. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ngày càng hiểu biết hơn tầm quan trọng của Bí tích Thánh thể,/ biết thương yêu nhau khi cùng nhau chia sẻ một tấm bánh là Chúa Giêsu.
  • Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

Chúa thương lấy Thịt Máu Thánh Chúa làm thần lương bổ dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết quý trọng của ăn thiêng liêng Chúa ban, và siêng năng dọn mình rước Chúa, để được kết hợp với Chúa và sống muôn đời.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(14/08/2021) KONTUM