Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (18.07.2021 – Chúa Nhật XVI Thường Niên –Năm B)

Thiên Chúa Chăm Sóc Đoàn Chiên Ngài

 (Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 16 thường niên. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Thiên Chúa thương yêu chúng ta, cho Con Một Người chăm sóc chúng ta, chịu chết chuộc tội chúng ta.

Thật vậy, nhờ sự chết và sống lại của Ðức Kitô, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được làm hòa lại với Thiên Chúa, được sum họp trong đại gia đình Giáo Hội, được hưởng an vui hạnh phúc muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương bao la của Chúa, bằng đời sống tận tâm mến Chúa yêu người, và sẵn sàng vâng lời các Vị Ðại Diện Chúa ở trần gian.

  • BÀI ĐỌC I: (Gr 23,1-6)

Thiên Chúa khiển trách các chủ chăn không biết lo cho chiên của Người, trái lại còn phân tán và xua đuổi chúng. Vì thế, chính Người sẽ đứng ra chăm sóc chiên, và cắt cử những chủ chăn nhiệt thành để chiên của Người được sống.

  • BÀI ĐỌC II: (Êp 2,13-18)

Nhờ Máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, mọi người được an vui hạnh phúc, được giao hòa với Thiên Chúa, được hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh, và trở nên anh em của một Cha trên trời.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa thương ban Con Một Người làm Mục Tử chăm sóc hồn xác mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin :

  1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng chăm sóc đoàn chiên Chúa./ Xin cho các vị Mục Tử tận tâm hoàn thành sứ mạng / hăng say chăn dắt đàn chiên tốt đẹp hơn,/ bằng chính tình thương yêu và hy sinh của mình.
  1. Ðoàn chiên Chúa còn cần nhiều Mục Tử nhân lành tài đức./ Xin Chúa cho có nhiều người dấn thân hy sinh theo ơn gọi phục vụ Chúa và tha nhân,/ để Chúa thương chọn thêm nhiều mục tử dẫn dắt dân Chúa, /như lòng Chúa muốn.
  1. Trong lúc chăm sóc đoàn chiên,/ các vị Mục Tử thường gặp nhiều khó khăn thử thách./ Xin Chúa thương nâng đỡ,/ ban sức mạnh và ơn không ngoan / để các ngài vững tâm phụng sự Chúa / và đưa đoàn chiên về bến bình an.
  1. Các vị Mục Tử trong Hội Thánh thay mặt Chúa dạy dỗ các Kitô hữu./ Xin cho giáo hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết vâng lời các ngài,/ biết đoàn kết / và tận tâm giúp đỡ các ngài hoàn thành nhiệm vụ,/ để chúng ta xứng đáng là chiên ngoan của Chúa.
  • Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa thương chúng con, cho Con Chúa và các Mục Tử chăm sóc hồn xác chúng con. Xin cho chúng con luôn thi hành lời các ngài dạy bảo, để xứng đáng làm chiên ngoan của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(16/07/2021) KONTUM