Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (22.08.2021 – Chúa Nhật XXI Thường Niên –Năm B)

Chọn Lựa Đi Theo Chúa

 (Gs 24,1-2.15-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,60-69)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 21 thường niên. Lời Chúa hôm nay muốn mỗi người chúng ta phải xác định niềm tin của mình. Chúa chất vấn chúng ta chọn theo Chúa hay bỏ Chúa, như Chúa đã hỏi một số tín hữu và số môn đệ trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta cần noi gương thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa và quyết theo Chúa đến cùng, để phụng sự Chúa, và để được sống muôn đời.

  • BÀI ĐỌC I: (Gs 24,1-2.15-17.18)

Ông Giosuê thấy dân Chúa thờ tà thần, ông hỏi họ có muốn bỏ Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Tinh của họ không? Họ trả lời, họ từ bỏ tà thần và nhất quyết tin theo Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây

  • BÀI ĐỌC II: (Êp 5,21-32)

Thánh Phaolô dạy: người vợ phải phục tùng chồng như Hội Thánh tùng phục Chúa Kitô; và người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô thương yêu và hy sinh vì Hội Thánh.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa dạy các Kitô hữu tuân giữ luật Chúa, để làm đẹp lòng Chúa. Với lòng yêu mến luật Chúa, chúng ta thành khẩn kêu xin :

  1. Hội Thánh có sứ mạng khuyên bảo con cái tuân giữ lề luật Chúa./ Xin cho các Đức Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục và các giáo lý viên / biết hướng dẫn mọi người sống theo tin thần lề luật của Chúa / và tránh mọi lối sống vụ lợi, hình thức cũng như giả hình.
  1. Xin cho các vị lãnh đạo các dân tộc / luôn thực hiện luật pháp của nước mình một cách trung thực và nhân đạo,/ biết ứng xử với nhau và với đồng bào của mình trong tinh thần và trong sự thật / để đôi bên luôn tín nhiệm và đoàn kết với nhau .
  1. “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ giới răn Thầy”. Xin cho các Kitô hữu biết tuân giữ luật Chúa cách trọn hảo./ Xin cho họ hiểu luật Chúa sẽ êm ái, gánh Chúa sẽ nhẹ nhàng / mỗi khi họ thật lòng thờ kính Chúa và yêu tha nhân.
  1. Tất cả luật Chúa chỉ tóm lại có “mến Chúa yêu người”./ Xin cho anh chị em trong giáo xứ chúng ta / biết tuân giữ lề luật của Chúa,/ luôn kính mến Chúa hết lòng,/ đồng thời sống công bình bác ái,/ yêu thương mọi người như Chúa thương,/ hơn là phô trương những lời nói ngoại giao giả tạo.
  • Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

Chúa thương ban lề luật cho chúng con tuân giữ, để được sống thanh sạch đẹp lòng Chúa. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp sức chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(21/08/2021) KONTUM