Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (26.09.2021 – Chúa Nhật XXVI Thường Niên –Năm B)

Nguyên Tắc Cởi Mở

 (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 26 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sống bác ái yêu thương, luôn nghĩ tốt, làm gương tốt cho nhau. Chúa Giêsu muốn môn đệ người tránh thói hẹp hòi phe nhóm, đặc quyền đặc lợi, phải có tinh thần cởi mở, bác ái và nêu gương lành cho mọi người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt thành thực hiện các điều Chúa dạy hôm nay, luôn sống bác ái yêu thương mọi người chung quanh, để trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

  • BÀI ĐỌC I: (Ds 11,25-29)

Ông Giosuê ganh tức khi nghe các kỳ lão nói tiên tri và bảo Môisen ngăn cấm cản họ, nhưng ông Môisen bảo: Ai làm được điều lành việc tốt đều do Chúa Thánh Thần ban, không được ngăn cấm họ.

  • BÀI ĐỌC II: (Gc 5,1-6)

Thánh Giacôbê nặng lời phê phán những người giàu có. Ngài lên án gắt gao kẻ giàu mà bất nhân ác đức, sống xa hoa trụy lạc, bóc lột nhân công, giết hại người công chính.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu cộng tác với nhau làm lành lánh dữ. Chúng ta nhiệt tâm thực hành lời Chúa và thành khẩn kêu xin :

  1. Hội thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người sống bác ái yêu thương,/ sẵn sàng cộng tác làm lành lánh dữ./ Chúng ta hãy cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao,/ biết cố gắng tránh mọi gương xấu / mà nêu gương tốt cho mọi người .
  1. Con người ngày càng ích kỷ,/ hẹp hòi,/ ganh ghét chia rẻ nhau,/ gây bao đau thương tang tóc cho đồng loại./ Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người có trách nhiệm lãnh đạo kẻ khác / dù chưa biết Chúa để tin theo Chúa / biết thương yêu thông cảm,/ đoàn kết với nhau / và không bao giờ chống đối Chúa.
  1. Tai hại hơn cả là nhiều người gây gương mù gương xấu cho kẻ khác,/ Chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu sống đạo đức công chính,/ nêu gương lành gương tốt cho mọi người,/ và tìm cách đem những người lầm lạc trở về đời sống lương thiện.
  1. Người giàu có khó vào thiên đàng,/ nhất là những kẻ làm giàu do bất công bóc lột./ Chúng ta hãy cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / tránh xa những sai lầm này,/ biết sống công bình bác ái,/ thương yêu giúp đỡ mọi người,/ đặc biệt những người nghèo khó bất hạnh.
  • Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin cho chúng con sống quảng đại, sẵn sàng cộng tác với mọi người, luôn làm gương tốt cho nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(25/09/2021) KONTUM