25/9/2021 – Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 1-5. 10-11a

“Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi”.

Bài trích sách Tiên tri Dacaria.

Tôi đã ngước mắt lên và đã nhìn thấy: Kìa, có người cầm dây đo trong tay. Tôi đã hỏi rằng: “Ông đi đâu?” Người ấy đáp: “Tôi đi đo Giêrusalem, coi nó rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu”. Và đây vị thiên thần đang nói chuyện với tôi ra đi, một thiên thần khác đến đón người và nói: “Hãy chạy lại nói với đứa trẻ ấy rằng: Giêrusalem là nơi trú ngụ không có tường thành, vì trong đó có đông dân cư và súc vật. Chúa phán: “Phần Ta, Ta sẽ nên tường thành lửa đỏ chung quanh nó, và Ta sẽ tỏ vinh quang Ta giữa nó”. Chúa lại phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy, sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ là dân Ta, và Ta sẽ ngự giữa ngươi”.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Gr 31, 10. 11-12ab. 13

Đáp: Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình (c. 10d).

1) Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng: Đấng đã phân tán Israel sẽ quy tụ nó lại, và sẽ giữ nó như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình.

2) Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người.

3) Bấy giờ người trinh nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chúng thành niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ.

ALLELUIA: Tv 114, 13cd

Alleluia Alleluia – Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. – Alleluia

LỜI CHÚA: Lc 9, 43b-45

“Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn

Sau khi đuổi thần ô uế, dân chúng cũng như các  môn đệ còn kinh ngạc, thì Chúa Giêsu nói: Phần anh em  hãy lắng nghe cho kỹ những điều sau đây: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Và Luca viết tiếp: Nhưng các ông không hiểu lời đó. . . nhưng vì sợ nên các ông không dám hỏi người về lời ấy.

Cũng như đám đông, các Tông Đồ vẫn không hiểu: Thầy quyền năng như thế mà lại phải chịu nạn chịu chết hay sao? Có lần Phêrô đã can ngăn Chúa khi Chúa báo Ngài sắp phải chịu nạn. Quan niệm sai lầm về một Đấng Mesia trần thế vẫn còn ám ảnh các ông. Mãi cho đến khi Chúa đã chết mà họ vẫn không hiểu: tâm sự của hai môn đệ trên đường Mau là một chứng minh.

Quan niệm sai lầm đó vẫn tồn tại. Ngày nay cũng có lắm người mơ ước một Giáo Hội hùng mạnh uy quyền theo kiểu trần thế, mơ ước một giáo xứ với những tổ chức sang trọng rầm rộ bề ngoài, mơ ước đi đạo là để Chúa cho ăn nên làm ra, gặp toàn may mắn trong cuộc sống.  Nghĩa là mơ ước một Chúa theo kiểu do thái xưa, một Thiên Chúa làm theo ý mình chứ không phải mình phải sống theo ý Chúa. Cái sài lầm đó vẫn tồn tại trong Giáo Hội cũng như nơi nhiều người trong chúng ta.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống tín thác cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống: mọi sự xảy ra trong đời phải được ta nhìn với cặp mắt đức tin.

WGPKT(19/09/2021) KONTUM