Lời Chúa Trong Tuần V Phục Sinh – Năm C

16/5/2022 – Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

17/5/2022 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

18/5/2022 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

Thánh Gioan I, Giáo Hoàng, tử đạo

19/5/2022 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

20/5/2022 – Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

Thánh Becnađinô Siêna, lm

21/5/2022 – Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

Thánh Christôphôrô Magalanét, lm  Và Các Bạn Tử Đạo

WGPKT(15/05/2022) KONTUM