Các Thánh Có Cần Chúng Ta Tôn Kính Không?

Philip Kosloski

Các thánh không thu nhận được gì từ sự tôn kính của chúng ta, vì các ngài đã được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời.

Việc được tuyên thánh có vẻ giống như một vị thế đặc quyền đem lại lợi ích nào đó cho những người được tuyên thánh.

Tuy nhiên, các thánh không nhận được gì từ sự tôn kính của chúng ta, vì các ngài đã được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời rồi.

Thánh Bernard thành Clairvaux đưa ra một suy tư đẹp đẽ về thực tế này trong một bài giảng được đọc trong giờ Kinh Sách (Lễ Các Thánh).

Chúng ta ca ngợi các thánh để làm gì ? Chúng ta tôn vinh các thánh để làm gì ? Chúng ta mừng ngày đại lễ này để làm gì ? Những vinh dự trần gian ích gì cho các ngài, một khi Chúa Cha trên trời tôn vinh các ngài đúng như lời Chúa Con đã hứa ? Lời tán dương của chúng ta ích gì cho các ngài ? Các thánh không cần chúng ta tôn vinh và lòng tôn kính của chúng ta cũng chẳng thêm gì cho các ngài.

Người được hưởng lời từ việc tôn kính các thánh là ai?

Thánh Bernard giải thích rằng chúng ta là những người được hưởng lợi chính từ việc tôn kính các thánh.

Thật ra, chúng ta kính nhớ các ngài thì ích lợi cho chúng ta chứ không phải cho các ngài. Phần tôi, tôi phải thú thật là khi tưởng nhớ các ngài, tôi cảm thấy bừng lên trong tôi một khát vọng mãnh liệt.

Thật vậy, việc kính nhớ các thánh hoặc khơi lên hoặc thôi thúc mãnh liệt hơn trong ta niềm khát vọng đầu tiên này : đó là mong được họp đoàn với các ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh, được liên kết với chư vị tổ phụ, với hàng ngôn sứ, với bậc tông đồ, với hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo, với cộng đoàn các vị tuyên xưng đức tin, với đoàn trinh nữ. Tóm lại, chúng ta được hân hoan sum họp trong mối dây hiệp thông với toàn thể các thánh.

Bất cứ khi nào chúng ta tưởng nhớ đến các vị thánh, cử hành lễ kính các ngài, hoặc thậm chí dựng tượng, điều đó giúp chúng ta mong muốn được hiệp nhất với các ngài trên Thiên đàng và noi gương các ngài nơi dương thế.

Các thánh không cần bất cứ điều gì từ chúng ta, nhưng chúng ta cần rất nhiều nơi các thánh vì nó có thể đưa chúng ta đến gần Thiên đàng hơn.

 

Lm Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Từ: https://www.aleteia.org

Nguồn: qpquinhon.org