Cáo Phó: Ông Cố Matthêu A Gur

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Yă Lêvi Y Phêng (+)

Thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ

Trân trọng báo tin:

Ông Cố Matthêu A GUR

Sinh năm 1937, tại làng Kon Pia, 

Địa chỉ: Làng Kon Pia, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

thuộc Giáo xứ Kon Pia, Giáo hạt Đăk Tô

Đã được Chúa gọi về lúc 03h00 sáng Thứ Bảy, ngày 16. 9. 2023

Hưởng thọ 86 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09h00 sáng Thứ Hai, ngày 18. 9. 2023

tại nhà thờ Kon Pia, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Do Cha Tổng Đại Diện Giuse Đỗ Hiệu chủ sự.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố MATTHÊU mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

WGPKT(17/09/2023) KONTUM