Cáo Phó: Ông Cố Phaolô A Hlé

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Yă Agnès Marie Y Hội

(thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum, đang phục vụ tại cộng đoàn ‘De Tul, Giáo hạt Mang Yang)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố PHAOLÔ A HLÉ

Sinh năm 1959, tại Kon Tum, 

Địa chỉ: Thôn 5, làng Kon Hring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

thuộc Giáo xứ Kon Hring, Giáo hạt Đăk Tô

Đã được Chúa gọi về lúc 17h30’ Thứ Năm, ngày 30. 11. 2023

Hưởng thọ 64 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09h00 sáng Thứ Bảy, ngày 02. 12. 2023

tại Nhà thờ Kon Hring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố Phaolô mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

WGPKT(01/12/2023) KONTUM