Thiệp Mời Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Ia Pia

Văn phòng Tòa Giám Mục Kon Tum

Kính thưa quý Cha và quý Cộng Đoàn,

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến quý Cha và quý Cộng Đoàn thiệp mời tham dự Thánh Lễ Đặt Viên Đá xây dựng nhà thờ Giáo xứ Ia Pia, Giáo hạt Chư Prông, lúc 9g00’ thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024. Xin mở file đính kèm.

 

VPTGM

Lm. Phêrô Lê Văn Hùng

 

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là nha-tho-ia-pia-1.jpeg

 

WGPKT(19/04/2024) KONTUM