Đức Thánh Cha Tiết Lộ: Không Truyền Chức Cho Phụ Nữ Và Người Có Gia Đình

Đức Thánh cha Phanxicô tiết lộ với các giám mục Hoa Kỳ: Tông Huấn mới về Amazzonia không cởi mở đối với việc truyền chức phó tế cho phụ nữ hoặc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình.

Hãng thông tấn CNS của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, truyền đi ngày 10/02/2020 vừa qua, cho biết: hôm đó, Đức Thánh cha đã dành 2 tiếng rưỡi để tiếp kiến 12 giám mục thuộc 5 bang Arizona, Colorado, New Mexico, Utah và Wyoming về Roma thăm Tòa Thánh. Có giám mục đã hỏi Đức Thánh cha về Tông Huấn mới đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazzonia sẽ công bố ngày 12/02 này với tựa đề Querida Amazonia, Đức Thánh cha không đi vào chi tiết nhưng ngài nói đại ý: Những người chú ý về vấn đề có thể truyền chức linh mục cho một số người nam có gia đình, hoặc truyền chức phó tế cho phụ nữ tại miền Amazzonia sẽ bị thất vọng với Tông Huấn Querida Amazonia.

Đức cha Oscar Solis, Giám mục giáo phận Salt Lake City nói với hãng tin CNS rằng Đức Thánh cha làm cho các giám mục có cảm tưởng, vấn đề truyền chức linh mục cho người nam có gia đình và truyền chức phó tế cho phụ nữ ở những cộng đoàn ở các vùng sâu vùng xa sẽ còn là vấn đề được thảo luận và phân định trong tương lai. Đức Thánh cha nói ngài không thực sự tin nơi việc truyền chức cho người nam có gia đình, nhưng chú ý đến điều mà các giám mục đang làm cho tất cả những người không có Thánh Lễ. Có những cộng đoàn linh mục chỉ đến dâng lễ một năm một lần.

Đức Thánh cha muốn cảnh giác các giám mục rằng trong nhiều cơ quan truyền thông, quần chúng chỉ chú ý đến 2 vấn đề vừa nói, – tức là linh mục có gia đình và nữ phó tế – trong khi ngài muốn lưu ý đến những thách đố về xã hội, mục vụ, môi sinh và văn hóa mà miền Amazzonia đang phải đương đầu.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

WGPKT(14/02/2020) KONTUM