Đêm Hội Ngộ Các Ca Viên – Giáo Xứ Võ Lâm

Trong bầu khí ấm cúng và trang nghiêm của Nhà Thờ Giáo xứ Võ Lâm – Giáo Phận Kon Tum, gần 100 ca viên của các Ca Đoàn đã có một buổi gặp mặt đầu năm với buổi cầu nguyện Taize. Thứ 4, ngày 12/02/2020, do Cha Tađêô Võ Xuân Sơn hướng dẫn.

Với Chủ đề: Tán Tụng Chúa Đi.

Giờ cầu nguyện với hình thức Taizé phần nào đưa mọi người đến gần với Chúa thực sự, để rồi trong sự lắng đọng của những giây phút thinh lặng ngồi bên Chúa, giúp mọi người hưởng nếm được tình yêu thương của Chúa, đồng thời dâng lên Chúa tất cả những nỗi niềm thầm kín và hết sức riêng tư của mình trong cuộc sống hằng ngày giữa trăm ngàn khó khăn thử thách.

Nhất là mỗi ca viên ý thức hơn về vai trò và sứ mạng của mình trong việc phụng sự Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát của mình. Xin Chúa luôn đồng hành với mỗi ca viên chúng con.

Hoa Hải Đường đưa tin

WGPKT(14/02/2020) KONTUM