Đề Án Thực Hiện Thư Kêu Gọi Của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ Tịch HĐGM Việt Nam

WHĐ (14.7.2021) – Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, trình bày đề án thực hiện Thư kêu gọi “Thương quá Sài Gòn ơi!” của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

WHĐ (14.7.2021)
WGPKT(15/07/2021) KONTUM