Giáo Xứ Đăk Rao: Thành Lập Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Vào Thứ Ba ngày 06/06/2023, tại Nhà thờ giáo xứ Đăk Rao, thuộc giáo hạt Đăk Tô, giáo phận Kon Tum đã diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho xứ đoàn TNTT giáo xứ Đăk Rao.

Trước Thánh lễ là nghi thức thành lập và ra mắt xứ đoàn mang tên Cuénot Thể – vị Thánh Giám mục tử đạo, đấng khai sáng Miền Truyền Giáo Kon Tum.

Hiện diện trong buổi lễ có Cha G. B Trần Minh Đức, trưởng Ban Giáo Lý – Tuyên úy Liên đoàn Anrê Phú Yên Kon Tum, Cha Máccô Trần Quý Phương Linh – Tuyên úy Hiệp đoàn miền Kon Tum, Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi – chính xứ Đăk Rao.

Sau khi Cha xứ tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Trưởng Phêrô Nguyễn Thành Dũng, Liên đoàn phó nghiên huấn đã công bố văn thư thành lập xứ đoàn Cuénót Thể – giáo xứ Đak Rao, tạm trực thuộc Hiệp đoàn Kon Tum, và linh mục chính xứ Đăk Rao Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi là Tuyên úy xứ đoàn.

Các nghi thức lần lượt diễn ra: làm phép cờ, làm phép khăn quàng và trao khăn cho 44 anh chị em Giáo lý viên – Huynh trưởng, trong đó có 3 Trợ úy.

       

Trưởng đại diện Liên đoàn công bố quyết định bổ nhiệm của Cha Tuyên úy Liên đoàn Tân Ban quản trị xứ đoàn Cuénot Thể, gồm 5 thành viên.

44 huynh trưởng thuộc các Ngành cũng đã bước lên tuyên hứa dấn thân phụng sự Chúa, phụng sự Giáo Hội và phục vụ giới thiếu nhi.

Được biết giáo xứ Đăk Rao có tổng số 1.453 em thiếu nhi từ nay trở nên những đoàn sinh TNTT.

Kết thúc nghi thức thành lập và ra mắt, thánh lễ đồng tế tạ ơn và cầu nguyện cho tân xứ đoàn Cuénot Thể được diễn ra trang nghiêm sốt sắng.

Sau thánh lễ, quý Cha và các huynh trưởng xứ đoàn chụp hình lưu niệm và cùng chung chia trong bữa cơm đơn sơ, thân ái.

Hình ảnh : Giáo xứ Đăk Rao

Bài viết: BBT

Truyền thông Giáo phận Kon Tum