Giáo Xứ La Sơn

Giáo Xứ La Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Băng – Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Văn Dương Giáo dân: 3000 Giáo họ trực thuộc: 6 giáo họ Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm