Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tịnh

Văn Phòng TGM kính báo: 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Cha Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật, CSsR,

hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Ngô Sơn, Giáo hạt Chư Păh

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ TỊNH

Sinh năm 1944

Địa chỉ: xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

thuộc Giáo xứ Xuân Thịnh, Giáo phận Xuân Lộc

Đã được Chúa gọi về lúc 17g00 Thứ Năm, ngày 27.06.2024

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 8g30 Thứ Hai, ngày 01. 07. 2024

tại Nhà thờ Giáo xứ Xuân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ MARIA sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

R.I.P

Văn phòng TGM Kon Tum

WGPKT(28/06/2024) KONTUM