Cáo Phó: Ông Cố Micae Lê Văn Thái

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Anna Lê Thị Trúc Ny

Thuộc Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng

đang phục vụ tại Cộng đoàn giáo xứ Tân Hương, Giáo phận Sài Gòn.

Trân trọng báo tin:

Ông Cố MICAE LÊ VĂN THÁI

Sinh năm 1943, tại Tuy An, Phú Yên 

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đoàn Kết, Thành phố Kon Tum

thuộc Giáo xứ Tân Điền, Giáo hạt Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 14h30 Thứ Bảy, ngày 18.05.2024

Hưởng thọ 81 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14h30 Thứ Hai, ngày 20.05.2024

tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Điền, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, 

do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố MICAE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

Văn phòng TGM Kon Tum

WGPKT(19/05/2024) KONTUM