Bà Cố Maria Thái Thị Tâm

Bà Cố Maria Thái Thị Tâm

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Linh mục Gioakim Phạm…

Xem Thêm
Bà Cố Anna Vũ Thị Nhính

Bà Cố Anna Vũ Thị Nhính

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Maria Mađalêna…

Xem Thêm