Cáo Phó: Bà Cố Matta Mai Thị Đầng

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Linh mục Phêrô Nguyễn Trọng Đường SVD &

Nữ tu Matta Nguyễn Thị Hồng SPC

(Thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô, đang phục vụ tại Cộng Đoàn Phaolô Têrêxa Kon Tum, Giáo xứ Tân Hương, Giáo Hạt Kon Tum, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Bà cố MATTA MAI THỊ ĐẦNG

Sinh ngày 12.4.1935, tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Giáo Xứ Đông Yên, Giáo Phận Hà Tĩnh

Đã được Chúa gọi về lúc 18g00 thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Hưởng thọ 87 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 13g30 thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2021

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đông Yên, Giáo Phận Hà Tĩnh

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MATTA sớm hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(20/08/2021) KONTUM